Nesnelerin XML Formatını Çevirme

Her hangi bir nesnenin xml haline getirilmesi için aşağıdaki satırlar yeterlidir. Kodlar c# için geçerlidir. Benim en çok SOAP entegrasyonlarında entegrasyon firmasına gönderirken ya da gönderilen dataları loglamak için kullanılabilir.

XmlSerializer inst = new XmlSerializer(typeof(DATAuthenticationService.generateTokenRequest));
TextWriter writer = new StreamWriter(@”C:\xmlFile.xml”);
inst.Serialize(writer, loginReq);
writer.Close();

ya da;

public string ToXML()
{
using (var stringwriter = new System.IO.StringWriter())
{
var serializer = new XmlSerializer(this.GetType());
serializer.Serialize(stringwriter, this);
return stringwriter.ToString();
}
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *