Excel’den VCard Oluşturma

Outlook, Excel ya da farklı ortamlardaki telefon numaralarınızı iphone gibi sadece vcard ile içeri alabilen cihazlar için aşağıdaki macro’yu kullanarak vcard’a çevirebilirsiniz. Konu ile ilgili youtube videosu için buraya tıklayabilirsiniz.

Aşağıdaki gibi bir örnek excel’iniz varsa sayfa isminin Sheet1 olmasına dikkat ediniz. Sonra ALT + F11 tuşuna basarak macro bölümünün açılmasını sağlayınız. Ardından sol bölümde yer alan Sheet1 ismini sağ tıklayın ve view code’a tıklayınız. Açılan kod alanına aşağıdaki kodları ekleyip yukarıdan play tuşuna basmanız yeterlidir. OutFilePath ‘da yazan dizine vcard’ınız oluşmuş olacaktır.

Örnek Excel Formatı
Soyad       Ad           Telefon             Firma
——-      ——-      ———              ——-
Kara        Gökhan   5415136581      TOYOTA

Kodlar
Private Sub Create_VCF()
‘Open a File in Specific Path in Output or Append mode
‘ ALT + F11
‘https://www.youtube.com/watch?v=ML1pcjMPaNc
Dim FileNum As Integer
Dim iRow As Double
iRow = 2
FileNum = FreeFile
OutFilePath = “C:\Users\GOKHANK\Desktop\vCard\OutputVCF.VCF”
Open OutFilePath For Output As FileNum

‘Loop through Excel Sheet each row and write it to VCF File
While VBA.Trim(Sheets(“Sheet1”).Cells(iRow, 1)) <> “”
LName = VBA.Trim(Sheets(“Sheet1”).Cells(iRow, 2))
FName = VBA.Trim(Sheets(“Sheet1”).Cells(iRow, 1))
PhNum = VBA.Trim(Sheets(“Sheet1”).Cells(iRow, 4))
ORG = VBA.Trim(Sheets(“Sheet1”).Cells(iRow, 3))

Print #FileNum, “BEGIN:VCARD”
Print #FileNum, “VERSION:3.0”
Print #FileNum, “N:” & LName & “;” & FName & “;;;”
Print #FileNum, “FN:” & LName & ” ” & FName
Print #FileNum, “ORG:” & ORG & “;”
Print #FileNum, “TEL;TYPE=CELL;TYPE=PREF:” & PhNum
Print #FileNum, “END:VCARD”
iRow = iRow + 1
Wend

‘Close The File
Close #FileNum
MsgBox “Contacts Converted to Saved To: ” & OutFilePath & ” ”
End Sub

Kodlara aşağıdaki linkten de erişebilirsiniz.
MacroCodes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *